1η Ανακοίνωση για το 17ο Συνέδριο του Ε.Ο.Κ.

Προς τα μέλη και τους φίλους του  Εκπαιδευτικού Ομίλου Κύπρου

 

Θέμα: 17ο Παγκύπριο Επιστημονικό Συνέδριο

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος Κύπρου βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει στην επιστημονική κοινότητα, αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο, ότι προγραμματίζει την οργάνωση του 17ου Παγκύπριου Επιστημονικού Συνεδρίου με κεντρικό θέμα:

«Βελτίωση Μαθησιακών Αποτελεσμάτων στο Δημόσιο Σχολείο

Προτάσεις και Προοπτικές»


Λευκωσία, 3 Φεβρουαρίου 2018

Το Συνέδριο, ανάμεσα στα άλλα, διερευνά και αναδεικνύει το ζήτημα της αναβάθμισης του δημόσιου σχολείου σήμερα, σε μέρες προκλήσεων και πολλαπλών αντεγκλήσεων. Η επικέντρωση στο ζήτημα αυτό καθίσταται περισσότερο επίκαιρη λόγω του ότι τα προβλήματα, τα κενά και οι ελλείψεις στη δημόσια παιδεία χρήζουν προσεκτικής αντιμετώπισης και χειρισμών. Το Συνέδριο θα αποτελέσει μείζονα αφορμή για διεξοδικότερες προσεγγίσεις στα επιμέρους ζητήματα του σχεδιασμού και της εφαρμογής πολιτικών και προγραμμάτων του δημόσιου σχολείου.

 

ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Το Συνέδριο εστιάζει στις παρακάτω θεματικές ενότητες χωρίς να αποκλείονται και όσες άλλες απορρέουν από τον γενικότερο τίτλο του.

 • Καινοτόμα Προγράμματα
 • Διδακτικές Προσεγγίσεις – Σύγχρονες Τάσεις
 • Ρομποτική. Η τεχνολογία στην εκπαίδευση
 • Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
 • Μουσειακή Αγωγή
 • Μαθησιακές Δυσκολίες και Ειδική Εκπαίδευση
 • Παραβατικότητα και Πειθαρχία
 • Bullying
 • Κοινωνική Αγωγή
 • Φιλοσοφία της Εκπαίδευσης
 • Εκπαίδευση και Κοινωνία
 • Διεπιστημονικότητα –Διαθεματικότητα
 • Επιμόρφωση –Ανάπτυξη του Εκπαιδευτικού
 • Γονείς και Δημόσιο Σχολείο
 • Οι τέχνες στο Δημόσιο Σχολείο: Θέατρο – Μουσική – Τέχνη
 • Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός

 

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις : 

                      21 Οκτωβρίου 2017, στη Λεμεσό

                      18 Νοεμβρίου 2017, στην Πάφο

                          3 Φεβρουαρίου 2018, στη Λευκωσία

                    

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ:

- Ερευνητές
- Επιστήμονες
- Μελετητές
- Στελέχη της εκπαίδευσης
- Σχολικούς Συμβούλους
- Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων
- Κάθε ενδιαφερόμενο που θέλει να συμβάλλει με ένα γόνιμο προβληματισμό σε σχέση με το κεντρικό θέμα και τις θεματικές του Συνεδρίου.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ

- Εισηγήσεις διάρκειας 15΄
- Εργαστήρια

Στα παραπάνω εντάσσονται επιστημονικές ανακοινώσεις, έρευνες, καλές πρακτικές, διδακτικά σενάρια, παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και εκπαιδευτικού λογισμικού κ.ά. που σχετίζονται με το κεντρικό θέμα και τις θεματικές περιοχές του Συνεδρίου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ (Αφορούν το Συνέδριο της Λευκωσίας, 3/2/2018)

 • Έναρξη υποβολής περιλήψεων: 20 Σεπτεμβρίου 2017
 • Λήξη υποβολής περιλήψεων: 20 Οκτωβρίου 2017
 • Ενημέρωση αποδοχής περιλήψεων και συμμετοχή στο Συνέδριο: 20 Νοεμβρίου 2017

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

Όσοι και όσες επιθυμείτε να συμμετάσχετε στο Συνέδριο ως εισηγητές/τριες –με εισήγηση ή αναρτημένη ανακοίνωση ή σε εργαστήριο– πρέπει να αποστείλετε περίληψη της εργασίας σας μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου eomilosk@cytanet.com.cy .Οι απαιτούμενες οδηγίες θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα του Εκπαιδευτικού Ομίλου, http://eokcy.org. Το κείμενο της περίληψης πρέπει να είναι από 100 μέχρι 300 λέξεις, και να συνοδεύεται από τα στοιχεία των συγγραφέων, τον προσδιορισμό του είδους της εργασίας και τον θεματικό άξονα/ή των θεματικών αξόνων που ανήκει.

Επισημαίνεται ότι κάθε εισηγητής δεν μπορεί να συμμετέχει σε πάνω από δύο συνολικά εισηγήσεις/ ανακοινώσεις είτε ως πρώτος είτε ως δεύτερος εισηγητής.

Οι περιλήψεις θα αξιολογηθούν από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου και όσες εγκριθούν θα συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα του Συνεδρίου και τον τόμο των περιλήψεων. Προϋπόθεση για την παρουσίαση μιας εργασίας στο Συνέδριο είναι η επιτυχής αξιολόγηση της περίληψης.

Η αποδοχή ή όχι της περίληψης θα ανακοινωθεί έως τις 15 Δεκεμβρίου 2017.

Το κόστος συμμετοχής με εισήγηση – ανακοίνωση στο συνέδριο είναι 15 Ευρώ για κάθε συμμετέχοντα/ καθεμιά συμμετέχουσα, εξαιρουμένων των μελών του ΕΟΚ. Εγγραφές νέων μελών ή και ανανεώσεις συνδρομής μπορούν να γίνονται και την ημέρα του Συνεδρίου.

Published on