Διοικητικό Συμβούλιο Ε.Ο.Κ.

Πρόεδρος                              Ανδρέας Παπούλας                                                        

Βιογραφικό                           apapoulas@cytanet.com.cy 

Αντιπρόεδρος                     Δημήτρης Μικελλίδης                                           

Βιογραφικό                           dmikellidis@gmail.com

Γραμματέας                         Μαρία Διάκου                                                           

Βιογραφικό                           mdiakou2000@yahoo.com

Βοηθός Γραμματέας          Σαλώμη Χατζηνεοφύτου                                  

Βιογραφικό                             shadjineophytou@cytanet.com.cy                                            

Βοηθός Γραμματέας          Φλώρα Παναγιώτου                                                  

Βιογραφικό                              florpanayiotou@yahoo.com

Ταμίας                                    Σάββας Παλαίχωρος                                              

Βιογραφικό                           sapalech@yahoo.gr                                        

Βοηθός Ταμίας                    Ξένια Κυριάκου                                                        

Βιογραφικό                            kyriakouxenia@gmail.com                                            

Οργανωτικός                      Πραξιτέλης Πραξιτέλη                                             

Βιογραφικό                           praxisp@gmail.com                                      

Βοηθός Οργανωτικός        Νάνσια Κυριάκου                                                

Βιογραφικό                              knansia16@gmail.com                                     

Μέλος                                  Νίκη Μικελλίδου                                                             

Βιογραφικό                       nikimikellidou@gmail.com

 

Μέλος                                  Βασιλική Σαββίδου                                                                       

Βιογραφικό                       savvides.t.v@cytanet.com.cy

 

Μέλος                                  Παναγιώτης Πετρίδης                                             

Βιογραφικό                        panpetrides@hotmail.co.uk

                                             

    Published on  December 11th, 2018