Πρακτικά Συνεδρίων

 • 1o Συνέδριο (Νοέμβριος 1996):
  Φιλοσοφία, σκοποί και λειτουργία της εκπαίδευσης στην Κύπρο: Προετοιμασία για τον 21ο αιώνα . (Πρακτικά Συνεδρίου)

 • 2ο Συνέδριο (Νοέμβριος 1998):
  Διεθνείς έρευνες και αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης

 • 3ο Συνέδριο (Ιούνιος 2000):
  Εθνικά επίπεδα στην εκπαίδευση

 • 5ο Συνέδριο (Απρίλιος 2004):
  Βασική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ευρώπη και την Κύπρο (Πρακτικά Συνεδρίου)

 • 6ο Συνέδριο (Απρίλιος 2005):
  Πολιτειότητα - Πολυπολιτισμικότητα: Ο ρόλος και οι ευθύνες της εκπαίδευσης. (Πρακτικά Συνεδρίου)

 • 11ο Συνέδριο (Φεβρουάριος 2011):
  Πολιτική και Κοινωνική αγωγή στο σχολείο σήμερα (Πρακτικά Συνεδρίου)

 • 13ο Συνέδριο (Μάρτιος 2013):
  Η διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος στη Δημοτική και Μέση Εκπαίδευση (Πρακτικά Συνεδρίου)

 • 15o Συνέδριο (Οκτώβριος 2015):
  Ποιότητα και Αποτελεσματικότητα στην Εκπαίδευση - Παράγοντες που την επηρεάζουν (Πρακτικά Συνεδρίου)

 • 16o Συνέδριο (Οκτώβριος 2016):
  Η διδασκαλία στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα (Ν.Α.Π) - Απο τη θεωρία στη πράξη
  * Δεν έχουν εκδοθεί πρακτικά για το συνέδριο αυτό

 • 17o Συνέδριο (Οκτώβριος 2017):
  Βελτίωση Μαθησιακών Αποτελεσμάτων στο δημόσιο σχολείο. Προτάσεις και προοπτικές
  * Δεν έχουν εκδοθεί πρακτικά για το συνέδριο αυτό

 • 18o Συνέδριο (Μάρτιος 2019):
  Η διδασκαλία στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα (Ν.Α.Π) - Απο τη θεωρία στη πράξη
  * Δεν έχουν εκδοθεί πρακτικά για το συνέδριο αυτό

Published on