Ιστορικό Ίδρυσης

 

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος Κύπρου (ΕΟΚ) ιδρύθηκε στις 25 Ιανουαρίου 1995.  Η ιδρυτική συνέλευση έγινε με πρωτοβουλία του Χρήστου Θεοφιλίδη που τότε εργαζόταν ως Αναπληρωτής Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, πραγματοποιήθηκε στην ιστορική αίθουσα τελετών του Παγκυπρίου Γυμνασίου, και σ’ αυτήν πήραν μέρος ογδονταπέντε εκπαιδευτικοί από όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος.  Η ιδρυτική συνέλευση ενέκρινε το καταστατικό του ΕΟΚ και εξέλεξε το πρώτο διοικητικό συμβούλιο του Ομίλου:

 •  Χρήστος Θεοφιλίδης (Πρόεδρος)
 •  Μηνάς Γαβριήλ (Αντιπρόεδρος)
 •  Μαίρη Κουτσελίνη (Γραμματέας)
 •  Αλέξανδρος Χριστοφόρου (Ταμίας)
 •  Μαρία Οικονομίδου
 •  Θεόδωρος Στυλιανού
 •  Χρίστος Κολιός (Μέλη)

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος Κύπρου ιδρύθηκε για να υπηρετήσει τους παρακάτω σκοπούς:

 • να προωθήσει εκπαιδευτική πολιτική η οποία να αναδεικνύει την ελληνική και χριστιανική φυσιογνωμία της Κύπρου και να διασφαλίζει τις παραδόσεις και την πολιτιστική κληρονομιά της
 • να συμβάλει στην προώθηση των ευρωπαϊκών προσανατολισμών της Κύπρου
 • να παρακολουθεί τις σύγχρονες εκπαιδευτικές τάσεις και να συμβάλει στον εκσυγχρονισμό της ελληνικής εκπαίδευσης της Κύπρου
 • να μελετήσει με συστηματικό τρόπο προβλήματα της εκπαίδευσης της Κύπρου και να συμβάλει στην αντιμετώπισή τους
 • να συμβάλει στην προαγωγή της ελληνικής εκπαίδευσης της Κύπρου και, γενικότερα, της ελληνικής παιδείας σε συνεργασία με ανάλογους οργανισμούς τόσο στην Κύπρο και στην Ελλάδα όσο και σε άλλες χώρες
 • να καλλιεργήσει αγωνιστικό πνεύμα το οποίο εξασφαλίζει την ελευθερία της Κύπρου και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σ’ ολόκληρο τον κόσμο.

 

Published on