Επικοινωνία

 

Εκπαιδευτικός Όμιλος Κύπρου

Διεύθυνση: Χίου 13, Διαμ. 3, Τ.Κ. 2062, Λευκωσία

 ή

Ταχυδρομική Θυρίδα: 24762,

Τ.Κ.: 1303, Λευκωσία

Τηλέφωνα: +35799431376 / +35722485696

Ηλ.ταχυδρομείο: eomilosk@cytanet.com.cy

 

Οδηγίες: https://goo.gl/maps/CGNqqU33vux

 

 

 

.

Published on  December 12th, 2018