Παρουσιάσεις των Εργαστηρίων/Ομιλιών του 18ου Παγκύπριου Συνεδρίου

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε σε μορφή PDF τις παρουσιάσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια του 18ου Παγκύπριου Συνεδρίου του ΕΟΚ. Η σελίδα θα ανανεωθεί ξανά, μόλις παραληφθούν νέες παρουσιάσεις απο τους εισηγητές του συνεδρίου.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Published on